Het verschil dat een keuze maakt

Het verschil dat een keuze maakt

Een groepje jongens rent achter elkaar aan op het grasveld voor de roodbruine school. Het gebouw heeft geen ramen of deuren. De zon brandt op mijn huid en ik duw mijn zonnebril terug op mijn bezwete neus. Ik moet plassen en loop naar de latrines, je weet wel, zo’n gat...
Aanbidden is niet hetzelfde als zingen

Aanbidden is niet hetzelfde als zingen

Lees Johannes 4:21 “Geloof me,” zei Jezus, “er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.” Aanbidding. Wie van jullie associeert dat in eerste instantie met muziek en zingen? Ik heb dat echt jaren gedaan. Maar langzaamaan...