We zitten middenin de lijdenstijd waarin we bewust proberen stil te staan bij het lijden van Jezus. Terwijl wij deze challenge aan het voorbereiden waren, beseften we dat Jezus Zijn passie voor ons voldoende was om voor ons te lijden. Zijn liefde voor ons was zijn motivatie om voor ons te sterven. Passie vind je ook bij mensen, zeker als het gaat om talenten. Ze hebben er wat voor over. Met bloed, zweet en tranen wordt er gewerkt aan progressie. Ook het moederschap kan veel vragen, maar vanwege de passie en liefde voor je kinderen ga je door. Natuurlijk is dit helemaal niet te vergelijken met dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. Toch gaan we even stilstaan bij dit onderwerp: passievol lijden.

Mama zijn: het is heerlijk! Samenleven met die mooie mini-mensjes is om geweldig gelukkig van te worden. Tegelijkertijd is er soms ook die andere kant: zorgen over je kroost, twijfels over het ouderschap en allerlei andere lastigheden. Twee kanten van hetzelfde moederschap, met van alles daar tussenin.

Waar liefde is, wordt ook geleden. Dat geldt zeker ook voor het moederschap. En ik denk dan: misschien zelfs juist dáár. Want je kinderen zijn in je hart gegroeid en qua gevoel blijven ze daar eigenlijk altijd wonen. En als het dan weleens moeizaam gaat, doet het precies pijn op die plek waar je kinderen ooit zaten: bij jou.

Toen ik hierover nadacht, moest ik denken aan Jezus’ lijden. Nu we in de 40-dagen tijd leven, staan we stil bij dat Hij leed voor hen waar Hij van hield. En dat deze lijdende liefde ons juist weer nieuw leven gaf. Zodat wij door het geloof weer terug kunnen komen bij de plek waar we ooit zaten: bij God.

Ondanks deze geweldige boodschap blijft het leven weleens zeer doen. Niet omdat wij nog moeten betalen voor onze zonden, maar als onvermijdelijk onderdeel van ons bestaan. Zeker als het gaat om hen waar we van houden, is het soms echt afzien. Waar liefde is, lijkt lijden niet te omzeilen…

Als het gaat over het onderwerp van de challenge van Power to the Mamas, kwam deze vraag bij me op: is er zoiets als ‘talent voor lijden’? En als we er allemaal mee te maken krijgen, kun je hier dan ook in groeien en beter mee leren omgaan?

Dat doet me weer aan Jezus denken want Hij is ook ons voorbeeld hierin. En als er Iemand is die weet hoe het voelt om uit liefde te lijden, dan is Hij het wel. Goed om te weten. Want waar lijden zo eenzaam kan voelen, is dit Goddelijke meeleven een zalf voor de ziel. In Hebreeën 4:15 staat:

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld.”

En als we soms zwaarder lijden dan we lijken aan te kunnen en ons afvragen waar de nooduitgang is, kun je zien dat zelfs Jezus dit niet vreemd was. Want toen het lijden voor Hem tot een hoogtepunt kwam, vroeg ook Hij of er nog een uitweg was. Zoals in Mattheüs 26:39 staat:

“Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt.”

Maar Jezus ging door en hield vol. Omdat Hij wist waar Hij het voor deed. Middenin de eenzame ellende hield Hij vast aan Gods plan, dat zou slagen doordat hij volhield in het lijden. In Hebreeën 2:12 staat het zo:

“Want hij dacht aan de beloning die hij in de hemel zou krijgen. En nu zit hij naast God, aan de rechterkant van Gods troon.”

De leerzame lessen uit Zijn lijden helder: weet waarvoor je lijdt. Het is voor hen die God aan je zorgen toevertrouwd heeft. Houd vol, want je trouw is van onschatbare waarde, juist op moeilijke momenten.

En dan is het inderdaad weleens: “Au, ik ben mama!” Maar Zijn liefde die voor jou leed, is dan nog altijd als eeuwige armen om alles heen. In mooie én in moeilijke momenten!

Deze week zag je ook deze update voorbij komen voor Worship Woensdag. Vandaag eren we Hem die voor eeuwig leeft en ons helpt wanneer we het nodig hebben!

 

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.