15 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde. Wie kent het liedje nog? Inmiddels wonen er in Nederland nog veel meer mensen. En God heeft elk van ons op een heel eigen manier naar Zijn beeld geschapen. Wat een wonder dat er zoveel verschillende mensen op de aarde zijn. Dat zegt zoveel over wie God is. Over zijn creativiteit én zijn zorg voor ons. Hij heeft ons precies zo gemaakt als nodig is op dat kleine stukje aarde waar we geplaatst zijn.

Gods zelf stemt zijn omgang met mensen af op hoe Hij ze ontworpen heeft. Lees bijvoorbeeld in Exodus 3:2 maar eens hoe de Heer Mozes opzoekt. Mozes, onzeker over zijn eigen kunnen, altijd onderzoekend, op zoek naar argumenten en redenen. Die Mozes roept de Heer met een wonderlijk natuurverschijnsel. Waarop Mozes denkt: ‘dat moet ik eens even onderzoeken’. Vergelijk dat eens met de roeping van Paulus in Handeling 9:3. Paulus, overtuigd van zijn eigen gelijk en tot op het bot gemotiveerd om christenen de dood in te jagen. Die Paulus roept de Heer met een fel licht dat plotseling op Hem straalde. Zo fel dat Paulus er blind van werd.

Verschil mag er zijn
Wat heeft God elk van hen op een heel andere manier nodig, op hun kleine stukje aarde (de aarde zelf is immers maar klein, vergeleken bij het heelal). Mozes, die keer op keer het volk weer moet overtuigen, 40 jaar lang, argumenten aandragen en geduld opbrengen. En Paulus, die kortstondige bezoeken brengt en steeds weer op nieuwe plekken vol vuur mensen tot bekering brengt.

Kracht van God
En wat dacht je van Petrus. Onstuimig en energiek. Petrus heeft Gods roeping bijna niet nodig. Die springt zó overboord bij de eerste de beste aanblik van Jezus op het water. Diezelfde Petrus schrijft in 1 Petrus 4: 9-11: “Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamd. […] Helpt u anderen, doe dit dan door de kracht die God u geeft, want zo doet u alles tot eer van God.”

Samen naar Gods beeld
Wat is dit een geweldige tekst. Je krijgt van God wat je nodig hebt om anderen tot dienst te zijn. Anderen die op dat moment óók door God op hetzelfde kleine stukje aarde zijn geplaatst als waar jij je bevindt. Hij heeft jou naar Zijn beeltenis geschapen om anderen daarmee te kunnen helpen. En weet je wat zo bijzonder is? Die vijftienmiljoen mensen samen – en alle anderen die ooit geschapen zijn door Hem – zijn geschapen naar Zijn beeld. Jij vormt niet alleen het beeld van God, nee, samen met anderen (laat ons mensen maken naar ons beeld, niet één mens, maar mensen!). Je krijgt van God wat je nodig hebt om anderen te dienen, maar je hoeft niet de wereld op je schouders te nemen. Dat kleine stukje aarde, waar jij geplaatst bent. Welke anderen bevinden zich daar, die jij kunt dienen met de gave die je van God gekregen hebt?

Huizen vol licht, huizen vol liefde
Samen vormen we Gods beeld. En samen met Hem kunnen we zorgen voor 15 miljoen – en nog veel meer – huizen vol licht en huizen vol liefde. Door de unieke gaven en talenten en de kracht die God ons geeft. Later deze week meer daarover!

Gebed
Vader, roep mij op een manier die u voor mij bedacht heeft. Laat me zien Heer – op mijn eigen manier – wie ik ben en wie ik mag zijn voor de mensen die u op mijn pad plaatst. Heer, ik wil leven tot uw eer. Amen.

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.