Hier een nieuwe naam voor jullie. Ik zal me eerst dan ook even voorstellen. Ik ben Christine Langeraar. Docent Engels en uitgever van het boek Hemelse Huizen, dat door No Show Media vertaald is uit het Engels. Misschien heb je het boek al eens voorbij zien komen op www.powertothemamas.nl In ieder geval mag ik deze week de challenge uitwerken. We gaan het hebben over het Zijn koninkrijk.

Heb jij al last van Kerststress?  Kerstontbijten, Kertsvieringen, Kerstdiners, Kerst… Over een week is het al weer zover en elk jaar denk ik weer, ik ga er rustig naar toe leven, om bewust Kerst te vieren, stil te staan bij waar het écht om gaat. Dat komt helaas nog wel eens in de verdrukking door alle voorbereidingen en activiteiten.


De Bijbeltekst voor vandaag is een zeer toepasselijke voor deze week; om alles in perspectief te zien en te focussen op wat echt belangrijk is.

“Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.” (NBV) Mattheus 6:25-34:

Zijn koninkrijk
Bij Math. 6:33 komt altijd het bekende lied in mijn hoofd “Zoek eerst het ko-nin-krijk van God” maar ik denk dan tegelijkertijd: dat zing ik nou wel, maar hoe doe ik dat, het koninkrijk van God zoeken?

Jezus begreep denk ik wel dat wij het lastig zouden vinden om het concept van het Koninkrijk echt te begrijpen en gebruikte daarom meerdere vergelijkingen en gelijkenissen om het uit te leggen.

Eén vergelijking van Jezus over het Koninkrijk van God wil ik eruit lichten.

“Toen Jezus dat zag, nam Hij het hen zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.” Marcus 10:14-16: (NBG)

Als een kind
Wanneer ik denk aan eigenschappen die typerend zijn voor (jonge) kinderen, en die we helaas soms verliezen als we ouder worden, dan komen woorden als onbevangen, vertrouwen, overgave bij me op. Zelf ben ik een kind van God, van de Hemelse Vader. Ben ik in relatie met Hem ook vol vertrouwen en overgave?

Identiteit 
Ik had een eyeopener toen ik zelf moeder werd; opeens snapte ik beter waarom God zichzelf Vader noemt. Mijn eigen liefde voor mijn kind leerde me namelijk hoe diep die liefde gaat en hoe onvoorwaardelijk de liefde van een ouder voor zijn of haar kind is. Hoe meer nog als het een perfecte God is die jouw Vader is.
Dit besef helpt me om de Hemelse Vader te vertrouwen. Ik ben in dat Koninkrijk van God niet zomaar een onderdaan, ik ben een kind van de Koning. Die identiteit geeft rust en onbevangenheid. Mijn Hemelse Vader is in control, daar kan ik op vertrouwen.

Wat heerlijk om als een kind naar Kerst toe te leven. In deze tijd van het jaar betekenen Jezus’ woorden voor jou misschien wel: maak je niet druk over welke feestjurk je aantrekt, of het kerstdiner wel in de smaak zal vallen. Wees als een kind, dicht bij je Vader.

Gebed
Heer, ik wil alles waar ik me druk over maak bij U brengen. Vader, leer me U te vertrouwen en als een kind te zijn, onbevangen en in het volste vertrouwen dat U mij alles geeft wat ik nodig heb. 
Heer, ik wil Uw wil zoeken en U dienen. Amen

 

 

Benieuwd naar het boek hemelse Huizen? Check deze recensie van Joanneke, de shop of de website van Hemelse Huizen voor info en extra’s.

YES! Als je jouw e-mail achterlaat*, krijg je een gratis e-book met een reflectie tool waarmee 2021 lekker kan beginnen!

*Je geeft ons toestemming maximaal drie keer per maand een Update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. Uitschrijven kan altijd. 

Het is gelukt! Je ontvangt zo gelijk het e-book in je mailbox en maximaal drie keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je de Updates toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.