Soms heb je van die bijbelboeken die je bijblijven. Waar je écht van gaat houden. Die favoriet zijn. Nehemia is er voor mij zo eentje. De bijbelstudie van vandaag gaat over de lessen die we als moeder en mens kunnen leren uit Nehemia. 

Bouwen als Nehemia

Wat mijn hart sneller doet kloppen omtrent Nehemia, is dat hij zo wijs, bewust en gefundeerd in God overkomt. Hij leeft echt in alles voor Hem. Daarnaast is het een ontzettend met zijn volk begane man en is het een goede leider. 

Nehemia heeft heel wat bewerkstelligd in het verwoeste Jeruzalem. Nadat de tempel herbouwd was (boek Ezra), lag Jeruzalem verder nog voor een groot deel in puin. De stadsmuur die bescherming zou moeten bieden tegen vijanden was verwoest. 

Nehemia kon dit niet aan, en rouwde om zijn volk toen hij hoorde hoe ‘zijn’ stad ervoor stond. Je leest in Nehemia 1:4-11 een prachtig gebed, vol beroering en liefde voor zijn volk. 

Gods opdracht
Nehemia kreeg van God de opdracht om de stadsmuren te herstellen. Maar met het herstellen van de muren, bouwde hij ook aan de relatie tussen de mensen en God. Supermooi.

Wie is Nehemia? 

Nehemia is een Israëliet, maar hij woont en werkt bij koning Artaxerxes in Susa. Daar moet hij wijn schenken en voorproeven voor de koning. Dat betekent dat Nehemeia test of de wijn niet vergiftigd is. Want door vergiftigde wijn kan de koning vermoord worden. (bron: Samenleesbijbel)

Het verhaal van Nehemia leert ons hele goede, essentiële dingen. Door de hoofdstukken heen zitten een heleboel mooie voorbeelden. Hieronder noem ik er een aantal (en nee, dit is geen volledige lijst!):

  • Nehemia is begaan met al zijn naasten Ook met al die mensen die hij niet kent in Jeruzalem
  • Nehemia doet schietgebedjes In het gesprek met de koning, neemt hij bewust even tijd om God hulp te vragen: “De koning zei tegen mij: Wat wil je mij vragen?” Toen vroeg ik in stilte om hulp aan de God van de hemel. (Nehemia 2:4) 
  • Nehemia neemt verantwoordelijkheid Hij wilde met eigen ogen zien wat de schade was. Daardoor wist hij precies wat er nodig was om de boel weer op te bouwen (Nehemia 2:11-15)
  • Nehemia zet door en laat zich niet bang maken Ondanks dat hij wordt uitgelachen, ondanks dat er gevaar dreigt, zet hij door. En ook dan vraagt hij God weer om hulp. 
  • Nehemia maakt mensen verantwoordelijk voor stukken muur. Als je Nehemia 3 leest, dan zie je dat Nehemia inwoners verantwoordelijk maakt voor het delen van de muren. Samen bouwden ze alles weer op, ieder hun eigen aandeel. 
  • Nehemia zorgt voor bewaking. Hij stelde iemand aan om de poorten te bewaken (zijn broer Chanani en Chananja, zie Nehemia 7). Hij koos hierbij voor een betrouwbaar persoon, die ook eerbied had voor God. 
  • Nehemia herinnert het volk aan Gods wonderen. Hij herinnert ze aan de tijd in Egypte, de tijd in de woestijn en wijst erop dat God altijd voor ze heeft gezorgd. Dat de reden van slavernij zijn oorsprong vindt in het wangedrag van de stad, maar dat God altijd trouw is.
  • Nehemia toont waar leiderschap. Hij blijft betrokken en grijpt in zodra hij hoort dat het volk zich weer slecht gedraagt. 

Nogmaals, dit is een hele korte opsomming van wat er te leren valt uit Nehemia. Wat nog veel belangrijker is, is dat hij actief werkt aan herstel. In hoofdstuk 8 lees je daar het effect van.

Herstel
Doordat Nehemia verantwoording neemt voor de daden van zijn volk (en naastenliefde toont door met ze begaan te zijn en ze te helpen), is er herstel mogelijk. Door het fysiek opbouwen van de muren, ziet het volk in dat zij niet goed bezig zijn geweest en zelf de puinhoop veroorzaakt hebben. 

Berouw
En dat gaat ze niet in de koude kleren zitten. Op het moment dat Ezra in hoofdstuk 8 de wetten van Mozes gaat voorlezen, komt er een diep besef van rouw. De mensen zijn intens verdrietig om wat ze zelf hebben veroorzaakt.

Is dat voor jezelf herkenbaar? Dat je als je op een bepaald moment van God bent afgedwaald, en je terugkomt bij Hem, dan verdrietig wordt over wat je hebt gedaan? 

Onze geloofsmuren

De muren van Jeruzalem boden bescherming aan de stad. Het was daarom nodig ze weer op te bouwen. Je kunt het vergelijken met onze ‘geloofs- en gevoelsmuren’. Binnen die veilige muren, groeit ons gezin op. 

Het is voor iedereen heel belangrijk om te weten hoe het met zijn of haar eigen geloofs- en gevoelsmuren is. Dat is onze verdediging. Zijn jouw muren stevig? Is jouw fundament sterk? Zitten er zwakke plekken in jouw muur?  

We weten het heus wel als het niet goed gaat met onszelf of thuis. Als er zonden of gewoonten zijn die onze muren zwak maken. Het is belangrijk daar net als Nehemia bewust van te zijn en actief mee aan de slag te gaan. Samen de boel weer fixen. En daar vervolgens vooral feest over vieren. Want God is Vreugde, en Zijn vreugde is onze kracht!

Feest!
Ezra en Nehemia zeggen zelf in Nehemia 8:10 dat het tijd is om feest te vieren, nu de mensen weer op de goede weg zitten. 

‘Ga thuis een feestelijke maaltijd klaarmaken met lekker eten en drinken. En deel je feestmaal met mensen die niets hebben. Want dit is een heilige dag, een dag ter ere van de Heer. Droog je tranen, en wees blij met wat de Heer voor jullie doet. Hij geeft jullie steeds nieuwe kracht!’ Nehemia 8:10 uit de samenleesbijbel

Het loofhuttenfeest zag het levenslicht! En iedereen daaraan deelnemen.

Nehemia in jouw gezin
Als ouders ben je misschien wel een soort Nehemia van je gezin. Door je eigen muren te onderhouden en te fixen, zorg je voor een goed fundament en een veilige omgeving. Zo kun je ook je gezin begeleiden om aan elkaars muren te bouwen (bijv. broertjes en zusjes helpen elkaar te vergeven als er iets aan de hand is, met je tienerdochter praten over eigenwaarde en seksualiteit, met je man praten over je eigen zwakke plekken, maar ook hulp zoeken als je er zelf niet uitkomt). 

God is in control
Vergeet niet dat God in control is en blijft. Nehemia heeft bikkelhard gewerkt en veel bereikt. Op de momenten dat hij er was ging het best goed. Maar toen hij eenmaal de stad weer uit was gingen veel mensen toch weer hun eigen gang. Mensen zijn nu eenmaal eigenwijs. Zolang je kinderen thuis wonen kun je veel samendoen en het fundament bouwen. Maar zodra ze ouder worden en loslaten om de hoek komt, zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun daden en kun je (proberen) bij te sturen of soms alleen nog maar toekijken en bidden dat het goed gaat (als ze uit huis zijn bijvoorbeeld en verkeerde keuzes maken). Onvoorwaardelijke liefde is dan hard nodig om ze het gevoel te geven dat ze altijd terug mogen komen. Net als bij de verloren zoon.

Ook jullie mogen feestvieren
Maar weet je wat zo tof is? Je mag feestvieren! Want God wil zo graag dat we leven zoals Hij heeft bedoeld. Dus elke keer als we met elkaar besluiten weer te gaan bouwen als het is misgegaan, mogen we het vieren. Elke keer als we struggelen mogen we bedenken dat Hij ons helpt. Want Zijn Vreugde is onze kracht, net zoals in Nehemia 8:10 staat. 

Bouw aan je eigen muren, en die van je gezin. En vier Gods Vreugde, zo vaak je kunt. Hij is zo liefdevol!

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.