Ik heb me afgelopen dagen vaak afgevraagd wat genieten nou precies is. Hoe het in bijbels perspectief te plaatsen is. Want genieten lijkt tegenwoordig meer een product dan iets wat altijd voor handen is. De mooiste vakanties, de duurste parfums, luxe massages en ga zo maar door worden in één adem genoemd met genieten. Begrijp me niet verkeerd, die dingen zijn ook heerlijk en fijn. Maar genieten moet toch meer zijn dan dat? Waarom zou het anders zo moeilijk zijn om te doen?

Genieten is moeilijk

Want dat is eigenlijk wel wat er aan de hand lijkt als ik om mij heen kijk. Genieten vinden we lastig. We weten niet meer zo goed hoe het moet. We zijn op zoek naar meer tijd, meer geld, meer opties om van te kunnen genieten. Het lukt ons bijna niet meer te genieten in ons dagelijkse, gewone leven. Alsof dat niet goed genoeg is om van te genieten. Vermoeiend!

We zijn niet de eersten die genieten moeilijk vinden. Blijkbaar vonden de mensen het in de tijd van de Bijbel ook al moeilijk. Prediker heeft er een heel aantal woorden aan gewijd. We zwoegen het leven door en alles lijkt zinloos, hoor je hem door de woorden heen zeggen.

Genieten is een beloning

Toch geeft hij een opmerkelijk maar mooi advies:

Geniet van het leven, samen met de vrouw van wie je houdt. Geniet alle dagen van het zinloze leven dat God je heeft gegeven onder de zon. Want dat is je enige beloning voor al je gezwoeg onder de zon. Prediker 9:9

Wat staat er nou? Prediker noemt het leven zinloos! Hij ziet dat gelovigen en niet gelovigen beide hard werken en dat er in beide groepen zowel leven als dood is. Eigenlijk maakt het dus allemaal niet zoveel uit en eindigt het altijd in de dood. Je zou er bijna depressief van worden! Gelukkig maakt het kennen van God een groot verschil.

Genieten is iets echt ten diepste zien

En daar zit ook de crux als je het mij vraagt. Het Hebreeuwse woord genieten is een intensieve vorm van het woord zien. Genieten is dus intensief zien. Als Prediker schrijft geniet van alle dagen van het zinloze leven dat God je heeft gegeven onder de zon, zegt hij dus eigenlijk: zie alles dat wat God je heeft gegeven intensief, geniet van wat Hij heeft gemaakt.

Dit wijst mij op iets dat Joanneke onlangs schreef in onze Power to the Mama’s team-app toen ik de andere mama’s vroeg wat hun associatie was bij het thema genieten. Joanneke schreef dit na een reeks berichtjes over wat we kunnen doen om beter te genieten en wat genieten voor de ander is:

“Ik ben met mijn berichtje misschien een beetje een tegenhanger, maar ik heb steeds vaker het idee dat genieten iets is dat moet. Als je niet geniet dan hoor je er niet bij. Geluk en genieten lijkt steeds een beetje maakbaarder te worden. Schoonmaaksters en Tony chocelonely’s zijn te koop. Zelfs gezondheid is tot op zekere hoogte te koop. Genieten is voor mij daarom misschien dat ik van betekenis kan zijn op mijn eigen vierkante meter voor een ander, binnen de mogelijkheden die God me geeft.
Ik heb zelf ook een schoonmaakster en kan ook intens genieten van een reep Tony, begrijp me niet verkeerd. Maar misschien een mooie nuance dat genieten niet altijd over jezelf hoeft te gaan.”

Wauw. Scherp hè! Ik denk dat ze gelijk heeft, ook als je kijkt naar de Hebreeuwse invulling van genieten. Genieten is meer dan voor jezelf kiezen. Het is ten diepste zien wat God heeft geschapen met al het goede dat Hij ons geeft, maar ook wat Hij onze omgeving geeft. Het gaat niet altijd om de ultieme vorm van ontspannen. Genieten is niet altijd maakbaar, we kennen waarschijnlijk genoeg situaties waarbij onze hedonistische betekenis van genieten niet aan de orde is. Maar we kunnen wel meegenieten van dingen die in andere levens gebeuren.

Dankbaarheid en ruimte om echt te zien

Genieten begint misschien wel gewoon met dankbaar zijn. Er is namelijk altijd iets om dankbaar voor te zijn. Genieten heeft ook te maken met ruimte hebben om iets echt te kunnen zien. Om ten diepste te zien wat God heeft gegeven en je daarover te verwonderen. Dat kan waar je ook bent, elke dag.

Je hoeft het niet te verdienen om te genieten. Je hoeft daar niet eerst deadlines voor te halen of duizenden euro’s voor te verdienen. Je mag elke dag genieten van het leven dat God je geeft. Van dat wat je wel hebt. Aan Zijn voeten zitten, kijken en luisteren in plaats van alleen maar doen en meer vergaren. Zelfs in Spreuken 31, de lofzang op de vrouw, lezen we dat terug.

30 Elegant zijn is alleen maar uiterlijk, en schoonheid verdwijnt.
Maar een vrouw die diep ontzag heeft voor de Heer, wordt geprezen.
31 Ze mag genieten van wat haar handen hebben gedaan.

Ze zal in de stad voor haar werk worden geprezen.

Reflectievragen:

Wat is jouw definitie van genieten?

In hoeverre heb je jezelf daarvoor te behalen doelen opgelegd?

Wat heb je nodig om ten diepste te zien wat God heeft geschapen en wat God je elke dag geeft zodat dat ook een vorm van genieten wordt?

Waar ben je dankbaar voor? Kun je van die dingen ook genieten?

 

Gebed:

Heer leer mij elke dag zien wat U hebt gemaakt. Leer me dat waarderen en daarvan genieten, ook als het niet om mij maar een ander gaat. U bent het zo waard om van te genieten Heer! Wilt U mij helpen een goede balans te vinden in doen en zijn, zodat ik meer mag genieten van de dingen die U geeft, de dingen die ik doe en van de plekken waar ik ben. Wilt U de rust geven om te genieten van mijn gezin en te zien hoe U ze hebt geschapen. Wilt U mij leiden tijdens mijn dagen hier onder de zon. Want ik wil genieten van dat wat U geeft en ook van het werk dat mijn handen hebben gedaan. Omdat ik mág genieten van het werk dat mijn handen hebben gedaan. Geen hoge zelf opgelegde latten meer, maar het zien en doen zoals U heeft bedoeld. 

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.