Ga op de kruispunten staan, denk na,

Kijk naar de oude wegen.

Welke weg leidt naar het goede?

Sla die in, en vind rust.

Jeremia 6:16

Kruispunten. Iedereen komt wel eens op het punt dat je even niet meer weet of je nou links, of rechtsaf moet. Het zijn vaak die momenten die van ons vragen na te denken over situaties. Zo’n moment waar dat knagende gevoel bij hoort. Omdat je ergens weet dat het anders moet.

Ik denk dat wij als moeder vaak zat dit soort momenten meemaken, in het klein en in het groot. In de opvoeding van onze kinderen, de manier waarop we omgaan met andere mensen, de manier waarop we omgaan met stressvolle situaties, hoe we reageren op de kinderen als we moe zijn, onze relatie, ons werk, de combinatie werk & gezin, hoe goed we onszelf zorgen… Het zijn kruispunten met een potentiële botsing in zich als we de waarschuwingen die we voelen niet serieus nemen. En die waarschuwingen zijn eigenlijk niets anders dan de schreeuw van onze ziel om ons te richten tot God, zodat we het goede pad weer kiezen. Zodat we de sluiers kunnen afleggen en weer kunnen schitteren door Zijn licht dat over ons is en ons verandert! (2 Kor. 3:18 en Jes.60:1).

Het volk wil niet

De tekst waarmee dit blog begint, komt uit Jeremia 6. In de tijd dat Jeremia dit schreef was er een hoop aan de hand. In dit hoofdstuk lees je dat God best boos is op het volk. Niemand lijkt naar Hem te luisteren. Tussen alle gewelddadige woorden door, lezen we ook dat God de mogelijkheid biedt voor verandering. God strekt Zijn hand nog steeds naar hen uit, in de hoop dat zij Hem pakken. Maar in het laatste vers van de bovengenoemde tekst (niet afgebeeld) lees je dat het volk eigenwijs is en Zijn hulp weigert: Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”

Wachters voor God

In het vers dat volgt, laat God zien dat Hij Zijn volk wil helpen door wachters aan te stellen. Ik stel me zo voor dat God babysitters voor Zijn volk aanstelt, die waarschuwen voor gevaar. Super mooi gebaar! Maar hoe reageert het volk?

Ik stel wachters over jullie aan, let op het geluid van hun ramshoorn. Zij zeggen: “Dat doen wij niet.” Jeremia 6 vers 17

Mij deed dit denken aan dat stemmetje in m’n hoofd dat zegt dat ik niet helemaal goed bezig ben. Want de Heilige Geest is eigenlijk ook een wachter in ons die ons leidt en inspreekt als iets niet gaat zoals het zou moeten. Het zijn de alarmbellen in m’n lijf die klinken als ik ergens weet dat wat ik aan het doen ben niet is wat God van me vraagt. Er dan mee doorgaan, is eigenlijk hetzelfde doen als wat het volk deed: niet luisteren naar Gods leiding. Het jarenlang negeren van mijn grenzen leidde bij mij bijvoorbeeld tot een burn-out. En nee, die kwam niet uit de lucht vallen. Had ik nou maar eerder geluisterd…

Herken je hier iets van? Merk je dat er bij jou iets aangestipt wordt? Efeze 5:17 zegt dit: Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

Tijd doorbrengen met God

Weten wat Hij wil kan alleen maar door tijd met Hem door te brengen. Door aan Jezus’ voeten te zitten zoals Maria deed. Door God lief te hebben, zijn Woord te lezen, bij Hem te zijn en in gebed te vragen om inzicht en leiding over jouw situatie. God zoeken en tijd met Hem doorbrengen is nodig om de goede weg te kiezen. Hij wil juist dat je op die kruispunten gaat staan zodat je kunt kiezen voor de beste weg. Met Hem!

In Romeinen 8:28 staat:

Want Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.”

Dat plan wordt in Jeremia 29:11 door God zelf uitgelegd:

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jeremia 29:11

Is Hij geen fantastische Vader? Hij helpt ons op weg en wil met ons meegaan zodat wij vrij kunnen zijn van stress, druk, problemen, rebellie en al die andere dingen die tussen ons, God en onze bestemming in kunnen staan. Zodat de omstandigheden jouw schittering niet meer versluieren. Hij wil de sluiers wegnemen zodat we kunnen schitteren, dwars door alles en alle moeilijkheden heen.

Vergeving

God is een God van relatie. Als wij vallen, strekt Hij Zijn hand uit om ons te helpen opstaan. Als wij vastlopen, wil Hij ons vertellen wat een volgende stap is. Hem zoeken, in Zijn licht gaan staan, in gesprek gaan met Hem, indien nodig vergeving vragen en vergeven zijn en luisteren naar Zijn stem is denk ik elke keer weer de kern van het verhaal.

Hoe ga je hiermee aan de slag?

Wil je meer weten over hoe jouw kruispunten een richtingaanwijzer kunnen zijn binnen Zijn plan voor jou? De tekst beschrijft eigenlijk precies wat je moet doen om erachter te komen. Het is Gods advies voor ons. Voor de één slechts dat laatste zetje dat nodig is. Voor de ander heel kwetsbaar en pittig. Maar in beide gevallen kun je door dit te doen (en te gehoorzamen) uiteindelijk niet anders dan schitteren in Zijn licht en een voorbeeld zijn voor velen. En Hij zal je ALTIJD omarmen met Zijn eindeloze Liefde!

Ga op de kruispunten staan, denk na,

Kijk naar de oude wegen.

Welke weg leidt naar het goede?

Sla die in, en vind rust.

Jeremia 6:16

© Daniëlle Koudijs | Power to the Mama’s 

Deze tekst komt uit de eerste Sta op en Schitter challenge van november 2016. En ja!! In november start er weer een challenge die op zo’n manier gaat bouwen aan jezelf en je gezin, dat het licht zichtbaar zal zijn in jouw omgeving. 🙂 Houd de social media en de site in de gaten of schrijf je in voor de nieuwsbrief! 

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.