Samenwerking tussen man en vrouw in Gods Koninkrijk

Door Lisanne Kamstra-de Meij

In deze Devotional willen we nadenken over Debora. Het verhaal van Debora staat geschreven in het boek Rechters. Debora was van grote invloed op haar omgeving in wie ze was en wat ze deed. Ze had een grote verantwoordelijkheid en had een groot geloof in God.

Sterke vrouw

Debora is een echte sterke vrouw. Ga er maar aanstaan. De Israëlieten in die tijd deden vooral slechte dingen in de ogen van de Heer. Koning Jabin regeerde in die tijd en hij onderdrukte het volk enorm. De Israëlieten hadden het zwaar te verduren. Daarom zochten ze hulp bij God.

Deborah had de leiding in deze zware periode. Zij was de eerste vrouwelijke rechter in die tijd. Ik kan me voorstellen dat dit heel opmerkelijk was en dat het niet altijd vanzelfsprekend was dat iedereen haar gehoorzaamde. Maar wat een gezag heeft ze gekregen!

In Rechters 4:4 lezen we dat Debora rechter én profetes was. Zij combineerde haar natuurlijke wijsheid om mensen te adviseren en raad te geven met haar bovennatuurlijke wijsheid: de inzichten die ze van God ontving gaf ze door als profetie. Mede door haar bovennatuurlijk gave had ze invloed op de plek waar ze werkte. Ze combineerde haar gave van profetie met haar dagelijkse bezigheden. De wijsheid die ze had komt niet van zichzelf, maar van God. Juist dat maakt haar zo krachtig.

Uitdagingen

Debora werd niet van het ene op andere moment zo’n sterke vrouw. Dat gebeurt nu nog steeds niet. Vaak moeten we een heleboel uitdagingen aangaan voordat we zover zijn komen. We vergelijken ons vaak met andere sterke vrouwen of moeders, maar weet dat ook zij beproevingen hebben (of moeten) doorstaan om in deze positie te komen.

Samenwerking tussen een man en een vrouw in de Bijbel

In het verhaal van Richteren 4 ligt de nadruk op Debora. Haar wijsheid en daadkracht zijn erg inspirerend. Barak komt er meestal minder goed vanaf en wordt meer als de lafaard gezien. Maar wat een opdracht heeft hij! Het leger van Sisera is echt gigantisch sterk. Ik zou ook weggelopen zijn en gedacht hebben dat ze maar iemand anders moesten zoeken.

Barak had iemand nodig die hem bijstond in de strijd, iemand die een groter geloof had dan hijzelf. De kracht die vrijkwam toen Barak en Debora gingen  samenwerken is enorm. Deborah had een groot geloof en was constant in contact met God. Barak was geroepen om deze opdracht uit te voeren en het leger aan te sturen. Ze konden dit niet zonder elkaar doen. De kwaliteiten van beiden werden gebruikt om een leger van Sisera (de vijand) geheel te doden en daarmee vrijheid terug te krijgen.

Niet alleen voor de kerk

Voor mij is dit echt een voorbeeld van dat we elkaar nodig hebben, mannen en vrouwen. Eenieder met zijn eigen kwaliteiten en geestelijke gaven. Niet alleen voor in de kerk, maar juist ook thuis en op ons werk. De zorg die Debora gaf aan de mensen om haar heen is bijzonder te noemen. Het is niet bekend of Debora zelf kinderen heeft gekregen. Maar toch wordt zij moeder van Israël genoemd. Door de invloed, leiding en de zorg die zij gaf, was zij als een moeder voor velen.

Deze week gaan we in de dagelijkse overdenkingen die horen bij de Weekly Devotional nog meer verdiepen in Debora. Ik ben benieuwd wat jouw inzichten gaan worden.

Mom Squad Members krijgen in de online omgeving (en app!) elke week 7 dagelijkse overdenkingen met reflectievragen. Om je een voorbeeld te geven van hoe dat is, zie je hier de tekst van woensdag. Ben je nog geen member? Check hier meer info!


WOENSDAG

Lees Rechters 4:6-7

Op een keer liet ze Barak roepen. Hij was de zoon van Abinoam uit Kedes. Kedes ligt in het gebied van de stam van Naftali. Ze zei tegen hem: “De Heer, de God van Israël, beveelt jou: ‘Ga naar de berg Tabor met een leger van 10.000 mannen uit de stammen van Naftali en Zebulon. Dan zal Ik ervoor zorgen dat Sisera, de legeraanvoerder van Jabin, met zijn strijdwagens en zijn troepen naar jullie toe komt bij de beek Kison. Ik zal jullie de overwinning geven.’

Debora roept Barak om naar haar toe te komen. Meestal kwamen de mensen naar haar toe dus het is opvallend dat Debora dit vraagt. Zou Barak weglopen voor een bepaalde opdracht? Zou hij al geweten hebben waar dit om ging? Barak had een relatie met God en een grote verantwoordelijkheid, want hij was de leider van het Israëlische leger. Tegenover hem stond een enorm leger dat beschikte over negenhonderd ijzeren strijdwagens. Ik snap wel dat Barak het niet zag zitten. Maar Debora roept Barak tot de orde om het leger van Sisera aan te vallen. Het was een opdracht van God en God belooft ook de overwinning te geven. Gelooft Barak dat?

Het is heel belangrijk om te vertrouwen op de waarheid. God belooft bij ons te zijn. God belooft in dit verhaal de overwinning aan Barak. Dat geloven maakt het verschil tussen overwinnen of verliezen.

Reflectie:

Heb jij wel eens iets geweigerd uit angst?
Was dat iets waar je later spijt van had?
Doe jij vaak aannames? Welke gevoelens heb je daarbij?
Wat voor resultaten brachten die aannames?
Hoe kan je aannemes voorkomen?
Heb je wel eens gedachten gehad die later niet waar bleken te zijn?
Wat heb je nodig om te groeien in geloof en meer te durven vertrouwen op Gods belofte?

Gebed:
Heer, help mij om te vertrouwen op Uw woord. Uw Woord is waarheid. Help mij om mijn gedachten krijgsgevangen te maken en mijn gedachten te vullen met Uw gedachten. U belooft een hoopvolle toekomst voor mij.

Wil je meer van de Weekly Devotional? Word dan Mom Squad Member. Dan krijg je 'm elke week!

Tof dat je er bent!

Elke maandag bemoediging, inspiratie en een overzicht van de laatste blogs ontvangen?

 

Schrijf je in voor de Monday Maildate! 

 

Het is gelukt! Je ontvangt zo gelijk het e-book in je mailbox en maximaal 5 keer per maand onze Monday Maildate en Maildate Special. Superleuk! Mocht je de mails toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je altijd uitschrijven.