‘Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de HEER, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen.’ 2 ‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, wat hebt u nog in huis?’ Alleen een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze, ‘verder niets’. 2 Koningen 4:1-2

Een moeder komt bij profeet Elisa. Wanhopig en vol verdriet. Haar man is gestorven. Haar kinderen dreigen verkocht te worden als slaaf. Ze weet zich geen raad en gaat naar Elisa omdat haar man zijn dienaar was.

Deze moeder stond met haar rug tegen de muur. Ze had niets meer, behalve een kruikje olie. Ze kon zelfs geen brood maken, want meel was er niet. En ze had twee kinderen die ze niet kon voeden en die bijna verkocht zouden worden als slaaf, zodat ze haar schulden kon betalen. Wat een rampscenario! Wat moest deze weduwe, deze moeder hard knokken voor haar bestaan. Elisa gaf haar ook nog eens een vage opdracht:

3. Toen zei Elisa; ga bij uw buren kannen en kruiken te leen vragen, lege, zoveel als u kunt krijgen. 4. Als u weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in de kannen en kruiken over; telkens als er een vol is neemt u een volgende.’ 5. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een aangeven, goot ze de olie over. 6. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende te geven, antwoordde hij: “Er zijn er geen meer.” Toen hield de olie op te vloeien. 7. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er was gebeurd. ‘Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen,’ zei hij. ‘En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven.’

Als ik die weduwe was geweest, had ik allereerst een wedervraag gesteld: hoe denk jij dat dit plan mij gaat helpen? Ben je wel goed bij je hoofd, Elisa? Maar nee. In de tekst lees je niet terug dat ze zich iets afvroeg. Het lijkt erop dat ze Elisa vertrouwde en dat ze gewoon deed wat hij zei. Met groot resultaat!

Wat kunnen wij hiervan leren?

Als het gaat om jouw talenten, kunnen we super veel leren van dit stuk. Met toestemming van Matthijs Goedegebuure, de schrijver van het boek Ademruimte, neem ik hier een aantal passages uit zijn boek over om jullie te helpen dit te snappen.

‘Het verhaal sloeg bij me in als een bom. Ik zat in de woonkamer met een koptelefoon op te luisteren (hij luisterde naar een serie toespraken over talent, red.) en ik moest opstaan om een rondje door de kamer te lopen. Het was zo’n moment waarop je ineens iets doorziet dat je al jaren wist, maar nooit de juiste woorden voor had gevonden. Ik wist tot in het diepste van mijn wezen dat dit de nieuwe blauwdruk ging worden voor mijn werk als personal coach.
Ineens zag ik het helemaal voor me: het huis van deze vrouw staat symbool voor je persoonlijke leven. Het oliekruikje staat symbool voor je talent; datgene wat kan blijven stromen. Waar je uren mee bezig kunt zijn en dat je de tijd doet vergeten. Ieder mens heeft iets wat blijft stromen. De schuldeiser staat voor Satan die je door middel van problemen, negatieve gedachten en innerlijke beelden wilt doen geloven dat je geen talent hebt. Of dat je door allerlei omstandigheden niks mee kan. Die weg wil roven wat je dierbaar is (de zonen) en wat je bereikt hebt. De buren en bekenden staan voor je naasten, mensen in je omgeving en de lege vaten die zij hebben, voor ruimte en hulp. De vaten die je nodig hebt zijn niet ver weg. De deuren staan voor je focus. Deuren dicht betekent focussen op je eigen ontwikkeling. Deuren op betekent focus naar buiten: promoot je talent.’ 

Als jij je aangesproken voelde door de blog van vanmorgen (over zelfbeeld) of als je strijd ervaart rondom het inzetten van talenten, dan zit de schuldeiser achter je aan. En hoe gek dat ook klinkt, is dat ergens ook positief. Want Satan komt alleen iets bij je roven omdat het kostbaar is! Jij en jouw gaven en talenten zijn kostbaar, want die verkondigen het goede nieuws, laten licht schijnen op plekken waar Satan het niet wil hebben. Natuurlijk probeert hij je onderuit te halen, maar laat het niet toe. Ga staan in de waarheid: JIJ BENT KOSTBAAR en God strijdt voor jou. Hij gaat met je mee, en die schuldeiser gaat helemaal niks roven en als hij al geroofd heeft, claimen we het terug in Jezus Naam!

De weduwe ging op het moment dat zij merkte dat het fout dreigde te gaan naar Elisa, voor advies. Elisa was een godsman, leefde dichtbij en met God. De weduwe wist dit en vertrouwde op zijn woord. En het allerlaatste wat zij in haar bezit had, vroeg hij haar te geven. Werkt het vaak ook niet zo bij ons? Als we met ons handen in het haar zitten of niet weten welke kant we uit moeten, dat God ons dan vraagt dat ene te doen wat het meeste geloof vraagt?

Talentontwikkeling
Talentontwikkeling of in je bestemming gaan wandelen vraagt soms ook een hoop geloof. Het vraagt vaak ook een lange adem, het gaat niet over één nacht ijs. Het kost tijd, aandacht, focus, vertrouwen, geloof en een portie moed.

Jarsons-principe

Matthijs Goedegebuure is onder andere psycholoog en talent-coach. Hij ontdekte vier fasen in dit Bijbelverhaal, die alles te maken hebben met de fases die je doorloopt tijdens talentontwikkeling en gaan ‘shinen’ voor Hem. Hij heeft dit het Jarsons-principe genoemd. Ik werk deze fases met toestemming hieronder in het kort uit:

Stap 1: Wat heb je in huis?: De grote vraag in dit verhaal is: wat is jouw oliekruikje? Waar ben je goed in? Wat vind je leuk om te doen? Waar kun je uren mee bezig zijn en de tijd vergeten? Wat deed jij graag als kind? Een vraag die altijd werkt: wat zou je de rest van je leven gaan doen als je volgende week honderd miljoen euro op je rekening krijgt? Deze laatste vraag helpt je om onbegrensd te denken, in plaats van te denken in de huidige realiteit. Het toekomstbeeld is dan niet open.

Talent is de ‘sweet spot’ in je wezen waar je karakter, je intelligentie en je interesses elkaar overlappen. Als je ergens goed in bent, wil dat nog niet zeggen dat je het ook interessant vindt of dat het bij je persoonlijkheid past. In de seculiere wereld wordt talent gedefinieerd als een bijzondere, opvallende vaardigheid. In Gods Koninkrijk staat talent voor elke mogelijkheid die God je toevertrouwd heeft om iets voor een ander te betekenen. Dat kunnen verschillende dingen zijn. Talent is niet perse een grote BV of op een groot podium staan. Denk juist aan dat kleine, dat je misschien wel dagelijks gebruikt. Soms is het zo vanzelfsprekend dat je niet kunt geloven dat een ander er iets aan heeft. Maar wat jij kan, kan een ander niet. En wat de ander niet heeft, heb jij misschien wel alleen. Iedereen heeft iets unieks. Denk aan de staf die Mozes voortdurend in zijn hand had. Denk aan de slinger die David altijd bij zich droeg. Denk aan de vijf broden en twee vissen die een moeder ’s morgens als lunchpakket meegaf. Denk aan de droom die Jozef meedroeg. In eerste instantie allemaal kleine dingen, met grote gevolgen.

Stap 1: Wat heb je in huis? kan dus zijn: talent, vaardigheden, droom, idee, materiaal, connecties, ervaring

Stap 2: Verzamel lege vaten!: In de tweede fase van talent-coaching ligt de nadruk op ‘lege vaten’. Wat is een leeg vat? Heel eenvoudig: een leeg vat is ruimte. Als je weet wat je in huis hebt, zul je daar vervolgens eerst ruimte voor moeten maken in je leven. Bij veel mensen zit hun leven vol, zijn de agenda’s druk bezet. Het zit vaak vol met zaken die niet perse tot hun talent behoren, maar bij dienstbaarheid. Sommigen zijn wel gewend anderen te helpen, maar niet om zichzelf te helpen.

De weduwe werd geattendeerd op de mogelijkheden die dichtbij waren: lege vaten bij buren en bekenden. Om ruimte te maken voor je talent hoef je niet ver te zoeken. Je hoeft niet eerst een cursus te volgen in het buitenland, of een universitaire studie te volgen. Je hoeft ook niet veel geld te hebben. Of contacten met rijke, beroemde mensen buiten jouw netwerk. Kijk verder dan je eigen mogelijkheden, kijk buiten je eigen leven maar niet verder dan net buiten de deur. Vlak naast je. Bij vrienden, je kennissen, je buren en collega’s. Bij wie je tennist, of met wie je in de kerk zit. Daar zijn de eerste mensen die jou kunnen helpen ruimte te maken. Welke talenten hebben zij? Wie heeft er materiaal klaarliggen dat jij nodig hebt? (deze teksten zijn zo’n voorbeeld!), wie heeft tijd je te helpen, kan klussen doen, kan er advies geven en wie heeft er geld om te investeren in jouw oliekruikje?

Deze tweede fase is erg belangrijk. De hoeveelheid lege vatten die je nu verzamelt bepaalt de vermenigvuldiging die God in de volgende fase kan doen. Wij Nederlanders zijn een ‘Doe het Zelf’ volk. We voelen ons snel vervelend of schuldig als een ander ons helpt.

Deze tweede fase is ook de fase om de bezem door je huis te halen. Wat kan eruit je huis om ruimte te maken voor lege vaten die je kan gaan vullen? Welke dingen schrap je uit je agenda? Wat doe je nog wel en wat doe je even niet? Als je niet bereid bent iets op te offeren voor je echte talent, zul je nooit verder komen dan je nu bent.

Stap 2: Verzamel lege vaten! kan dus zijn: advies, hulp, lening, delegeren, stoppen, auto, …

Stap 3: Deur dicht & schenken: De derde stap is zonder twijfel de moeilijkste, maar ook de meest wonderlijke. Het is eigenlijk niet zozeer een stap als wel een fase waar je doorheen moet als je met je talent aan de slag gaat. Deze fase duurt meestal langer dan de andere drie stappen. Het is de fase van toewijding, volharding. Maar ook de fase van wonderbaarlijke vermenigvuldiging.

De arme weduwe moest na het verzamelen van de lege vaten de deuren van haar huis dichtdoen en gaan schenken. Deuren dicht betekent dat ze zich moest afsluiten van haar omgeving. In de tweede fase moest ze zich openstellen voor de hulp en de steun van haar omgeving. In deze derde fase moet ze juist afstand nemen van anderen en alleen met haar twee zonen werken aan haar wonderproject.

Hier zit een sleutel voor doorbraak in. Zodra je je uitstrekt naar je bestemming en een nieuwe fase ingaat, zul je merken dat de tegenstander van God er direct bovenop zit om je te ontmoedigen. Juist wanneer je een volgende stap zet. Satan wil voorkomen dat wij in de gebieden komen waar God ons voor heeft gemaakt. (In het boek Ademruimte vertelt de schrijver daar meer over.) Elke nieuwe stap die jij zet is daarom een verlies voor hem. Hij sist direct in je gedachten dat het je nooit zal lukken. Daar zet hij alles voor in. Zelfs mensen die dicht naast je staan. Daarom is het belangrijk om deuren dicht te doen. Deuren dicht betekent: sluit je af voor ontmoedigingen en misleidingen. Sluit je hart voor negatieve kritiek op je plan. Bewaar je hart, je visie, je idee en laat niet toe dat iemand je onzeker maakt of je van je missie haalt. Sluit je ook af voor verleidingen: aanlokkelijke kansen om toch iets anders te doen dan je eerste plan.

Deze verleidingen en ontmoedigingen kunnen op de gekste manieren binnenkomen: snel geld, verliefdheid, verkeerde samenwerkingsverbanden, adviseurs met andere belangen, onverwachte ontwikkelingen binnen het gebied van je talent, mensen met een soortgelijk idee, na-apers, interesse van bijzondere personen die er net een andere visie op nahouden, economische ontwikkelingen. Allemaal zaken die je kunnen verwarren en waardoor je het zicht op jouw vuurtoren kunt kwijtraken.

In deze fase komt het aan op je karakter. Ben je een volhouder? Heb je een antwoord op de ontmoedigingen? Durf je alleen verder te gaan wanneer iedereen afhaakt? Ben je bestand tegen verleidingen die je van het hoofdspoor weg willen halen? Bij stap 3 ligt het accent van talent-coaching daarom op inspiratie en karaktervorming. En wees niet ogreust als je merkt dat jee tekort komt aan discipline of karakter: het is te leren. Juist in deze fase. Niets is zo karaktervormend dan toewijding aan je talent.

Het is in deze fase dat je voor het eerst de wonderlijke vermenigvuldiging zult ervaren. Ergens tijdens het harde werken komt er iets op gang: je product wordt nog mooier dan je had gedacht. Of er zijn meer enthousiastelingen dan je had gehoopt. Er blijkt meer geld beschikbaar te komen dan je voor mogelijk hield. Of je krijgt onverwacht hulp of steun. Strijd en zegen gaan vaak hand in hand gedurende stap 3. Afhankelijk van het soort talent waar je mee bezig bent, alsook de impact die jouw talent op anderen kan hebben, kan de duur van deze fase variëren van enkele maanden tot jaren.

Stap 3: Deur dicht en schenken! kan dus zijn: volharden, oren dicht, doorgaan, focussen, geloven, opnieuw!, andere weg

Stap 4: Deur open & verkopen: Als je door de vorige stappen bent gegaan met je talent of droom, merk je wellicht ineens dat het tijd is om de deuren open te doen. Moest je in stap 1 leren om je zelf te durven positioneren tussen anderen, in stap 2 om hulp te vragen, in stap 3 je af te zonderen, in stap 4 moet je leren je zelf aan te bieden aan anderen. Dit is een leuke stap, maar voor sommigen ook een lastige. Misschien moet je wel een folder gaan maken. Of een website waarin je vertelt wie je bent en wat je doet. Of een sollicitatiebrief schrijven of een gesprek met je voorganger aangaan over je talent en je droom.

In deze fase draait het om: weten wie je bent, je identiteit, het geloven in de waarde van  wat je toevertrouwd is. Waar je zelf niet in gelooft, kun je ook niet geloofwaardig promoten. Twijfels komen allemaal langs. ‘Slaat het wel ergens op? Snappen mensen wel wat ik bedoel? Straks koopt iemand mijn boek niet? Straks sta ik voor aap. Straks wordt wat ik maak helemaal onderuit gehaald.’

In deze fase is je innerlijke wereldbeeld bepalend. Zie je de wereld als bedreigend, dan begraaf je alsnog je talent. Zie je de wereld als een akker waarop je kunt zaaien, dan zaai je wat je hebt (ook al is het slechts dat ene oliekruikje!), omdat je gelooft dat het ergens in goede aarde zal vallen. Al komt er kritiek, er zijn ook mensen die er blij mee zijn.

Stap 4 is ook de fase van creatief netwerken. Doe dat op jouw manier. De een is handig met het bouwen van een website. De ander schrijft liever een brief. Een volgende kan goed kaarten maken en misschien ben jij gewoon een makkelijke prater. Zet in wat je hebt: er zijn altijd mensen die dat zullen oppakken of je weer in verbinding kunnen brengen met mensen die voor bekendheid kunnen zorgen. Denk groot, maar wees breid om klein te beginnen.

Stap 4: deur open en verkopen! kan dus zijn: promoten, weblog, gesprekken, brieven, netwerken, social media, folders

Vragen bij het Jarsons-principe:

  1. Wat is jouw kruikje olie? Probeer minimaal drie kernwoorden op te schrijven.

  2. Schrijf minimaal drie namen op van mensen die mogelijk een ‘leeg vat’ voor je hebben.

  3. Met welke ontmoedigingen moet je rekening houden denk je? 

  4. Welk gebed wil je bidden als het gaat om jouw weg in talentontwikkeling?

En nu?
Interessante stof dit! Dit zijn echt handige tools als het gaat om talentontwikkeling. Voor mij komt het mogen gebruiken van de informatie en teksten uit het boek als een geschenk uit de hemel. Echt zo gaaf dat Matthijs belangeloos zijn kennis deelt- en beschikbaar stelt voor Power to the Mama’s. Als dat niet het vullen van de vaten en vermenigvuldiging van de olie is, weet ik het ook niet meer!

Morgen gaan we verder met een Bijbelstudie van Jolanda Koornstra en mogen we ook gebruik maken van een oertalenttest van Matthijs Goedegebuure!

Vond je deze Bijbelstudie fijn? Daar zijn we blij om! En we zijn er zuinig op. 🙂 Niets uit deze publicatie mag zonder toestemming worden gebruikt voor gedrukte of online media. Graag altijd even goed de bron vermelden als je aan dit stuk- of delen van dit stuk refereert. Alvast bedankt!

Fotocredits omslag: Just Jet Fotografie & Styling

Daniëlle Koudijs

| Oprichtster van Power to the Mama’s | Moeder van twee | Getrouwd met Jos | Liefhebber van dure Italiaanse wijn | Ondernemend | Houdt van schrijven en aanbidden |

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.