Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5: 22 -23 (NBV)

De vrucht van de Geest, een van de bekendste passages uit de Bijbel. Ik denk dat als Paulus in luxere milieus had verkeerd of in moderner tijden had geleefd, hij het de fruitschaal van de Geest had genoemd. In deze passage wijst hij ons op de flinke dosis vitaminen die voor het oprapen ligt. A healthy way of life voor hen die Jezus willen volgen. Een portie vezels om ons kroost te laten groeien, onze naaste mee te voeden en onszelf mee op te bouwen.

Vorige week schreef ik over de eerstgenoemde vrucht, namelijk de liefde. In deze tweede blog over de vrucht van de Geest zoom ik verder in op de vreugde.

In mijn tienerkamer hing een door mijn vader gemaakt schoolbord aan de muur. Vriendinnen lieten er wel eens een zoete boodschap op achter of een vrolijke tekening. Mijn moeder schreef er regelmatig een kritische noot op dat ik toch écht mijn kamer op moest ruimen, maar ikzelf gebruikte het meer als gigantisch noteblock met bijbelteksten als reminder van Gods goedheid.
Zo heeft er maandenlang Filippenzen 4:4 geprijkt in grootse letters, versierd met bloemetjes, grassprieten en een zonnetje. Om de tekst wat extra kracht bij te zetten 😊

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!

Nu is het niet altijd makkelijk om die vreugde te voelen, laat staan om altijd verheugd te zijn. Hoe bemoedigend is het dan om te lezen wat er in het 16ehoofdstuk van het Bijbelboek Johannes staat. Hier benadrukt Jezus de discipelen dat zij zich zullen verheugen zodra zij iets in Zijn Naam zullen vragen aan de Vader. Op datzelfde moment bereidt hij Zijn vrienden voor op de zware taak die Hem te wachten staat. Hij weet dat Hij veroordeeld zal worden, geslagen, gekruisigd en alle ongerechtigheden op Zich zal moeten nemen en toch bemoedigt Hij hen door te benadrukken dat de Vader vreugde geeft!

Het is verbazingwekkend hoe vaak dit thema in de Bijbel voorkomt. Vreugde, blijdschap, verheugen, vrolijkheid, jubelen en ga zo maar door. Ik stuitte op een kleine studie van ds. Jos Douma. Hij schrijft dat de Bijbel is doorspekt met Chên, het Hebreeuwse woord voor Genade. Chên is later in het Jiddisch verbasterd is naar gein, wat weer plezier, lol betekent. Om deze verbastering moet ik dan weer glimlachen. Wat zit Zijn Woord toch wonderlijk in elkaar. Het is een prachtige doordenker: er zit veel gein in genade! Geen wonder dat Jezus Zijn discipelen nog wist te bemoedigen, Hij wist welke vreugde de Vader voor ons in petto heeft.

En dat verheugt! Ook als we het even niet voelen.

Foto: Pixabay, Pezibear

Wist je dat de gebedskaarten die gebruikt worden in de Mom’s Prayer Challenge gebaseerd zijn op de Vrucht van de Geest? Juist om je te helpen bidden over deze ‘ingrediënten’ en je te helpen groeien in deze prachtige eigenschappen! Want wat je aandacht geeft, groeit. Toch? Meer info over de Mom’s Prayer Challenge vind je hier. 

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.