Deel 7 Vrucht van de Geest: Geloof

Deel 7 Vrucht van de Geest: Geloof

Galaten 5: 22 -23 (NBV) Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de Geest, een van de bekendste passages uit de Bijbel. Ik denk dat als Paulus in luxere...
Deel 5 Vrucht van de Geest: Vriendelijkheid

Deel 5 Vrucht van de Geest: Vriendelijkheid

Galaten 5:22-23 (NBV) Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van de Geest, een van de bekendste passages uit de Bijbel. Ik denk dat als Paulus in luxere milieus...
Feest van (h)erkenning

Feest van (h)erkenning

Ik heb afgesproken met een schoolpleinmoeder. Een moeder die ik niet zo goed ken, maar met wie ik wel eens een bakkie koffie wil gaan drinken. Het gesprek komt op gang van babypraat tot wat-zijn-ze-al-groot en plots fietsen we van vakantiepraat regelrecht de diepte...