“Voor gezinnen met verschillende persoonlijkheden is het moeilijk om een goede pasvorm te ontwikkelen waarin ze harmonieus kunnen samenleven, als ze niet weten waarom ze het zo vaak met elkaar oneens zijn.”

Deze passage komt uit het boek ‘Ieder kind een eigen aanpak’ van Charles F. Boyd. De originele titel is Different Children, different needs. De letterlijke vertaling is ‘verschillende kinderen, verschillende behoeften’. Schrijver Boyd beschrijft in dit boek het DISC-profiel.

‘Geen enkel kind is een kopie van zijn vader of moeder. En kinderen uit hetzelfde gezin zijn allemaal verschillend. … Een fout die veel ouders maken, is dat ze hun kinderen in een bepaalde vorm willen persen. Maar dat lukt nooit. Het gevolg is: ongelukkige ouders en ongelukkige kinderen. … DISC is een prachtig hulpmiddel om het aangeboren gedragspatroon van je kind en jezelf te ontdekken. … ‘Door een reeks van vragen te beantwoorden, begin je te ontdekken wat voor type mens je kind in aanleg is.’

Aldus de omschrijving op de achterkant van dit boek.

Dat mijn kinderen twee verschillende karakters hebben was mij al duidelijk. Mijn oudste (Mads, dec. ’13) heeft een wilskrachtig karakter en de jongste (Jesse, dec. ’15) weet heel goed wat hij wil, maar is veel geduldiger, zachter en milder. Beide behoeven een andere manier van benaderen. En ik vind dat soms best lastig. Zeker met Mads heb ik regelmatig botsingen, misschien wel juist omdat we zo op elkaar lijken. Als je als wilskrachtig en temperamentvol persoon beide iets anders wilt, kan het niet anders dan botsen. 😉

DISC

DISC is een veelgebruikte methode om karakters en eigenschappen van personen in kaart te brengen. De letters DISC staan voor:

Dominant (in het boek ook wel doelgericht en dwingend)
Invloed (in het boek ook wel inspirerend en interactief)
Stabiliteit (in het boek ook wel sfeergevoelig)
Consciëntieus (in het boek ook wel corrigerend)

Iedereen heeft iets van deze vier categorieën in zijn karakter. Er is er vaak één (of soms twee) die overheerst. Een goed, compleet beeld krijgen van je eigen DISC-profiel is nog best lastig en kan mijn inziens het beste gegeven worden door een professional als je met het DISC-profiel keuzes wil maken op gebied van loopbaan en ontwikkeling. Het boek geeft je wel goed praktisch inzicht in de profielen doordat de schrijver verschillende gedragskenmerken schetst waarin je jezelf of je kind kunt herkennen. Je kunt je zelf inschalen in een profiel door een vragenlijst in te vullen waarbij je bepaalt of je een hoog of laag tempo hebt, en mensgericht of taakgericht bent. Vanuit daar neemt de schrijver van het boek je verder mee in de DISC en de achtergrond over deze theorie. Heel mooi is dat de schrijver Bijbelse figuren koppelt aan de profielen. Zo was Paulus volgens de schrijver een dominante persoonlijkheid, Mozes consciëntieus, Abraham stabiel en Petrus inspirerend. God koos deze mannen voor een bepaalde taak uit en door het lezen van dit boek snap ik steeds beter waarom: God heeft ze geschapen met bepaalde eigenschappen die precies bij die taak pasten.

Zo is het ook met ons en onze kinderen. Onze kinderen hebben een eigen karakter meegekregen. Natuurlijk kunnen ze op ons lijken, maar het zijn eigen persoonlijkheden. God openbaarde zich aan Mozes op een andere manier dan aan Abraham. Jezus ging op een andere manier met Petrus om dan met andere volgelingen. God wist dat ieder van hen een andere aanpak nodig had. Dus het is helemaal niet vreemd dat wij als ouders onze kinderen in de opvoeding op verschillende manier moeten aanpakken. We moeten het misschien alleen leren. Daar helpt dit boek bij.

Opvoeden is het niet hetzelfde als het kind laten doen wat wij willen. Het is ook niet het kind zoveel mogelijk pleasen om als ouders aardig gevonden te worden. Vaak ligt daar wel een gevaar. En voor we het weten, projecteren we onze eigen behoeften of irritaties op onze kids en drukken we ze in een hoek waar zij zelf echt niet willen zitten. Dan is irritatie niet te voorkomen en ligt botsing op de loer. Dit boek geeft je inzicht in de verschillende profielen die er zijn en op welke manier je daarmee om kunt gaan. Het geeft (vanuit Bijbels perspectief) zicht op wat wij als ouder misschien moeten leren en waar wij ons eigen handelen misschien moeten bijstellen om het beter aan te laten sluiten op de behoeften van onze kinderen. En het geeft niet alleen zicht op de verschillen tussen ons en onze kinderen, maar ook het verschil tussen ons en onze partner. Dat weten, is ook super interessant en zorgt misschien ook wel voor meer begrip op andere terreinen. Want niet alleen wordt er aandacht besteed aan verschillende karakters, maar ook aan het omgaan met conflicten. Iets wat in een relatie soms ook best handig is. 😉

YES! Als je jouw e-mail achterlaat*, krijg je een gratis e-book met een Weekly Devotional en Squad e-Magazine! 

*Met je aanmelding geef je ons toestemming maximaal drie keer per maand een Update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. Uitschrijven kan altijd. 

Het is gelukt! Je ontvangt zo gelijk het e-book in je mailbox en maximaal drie keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je de Updates toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.