Lucas 18: 15 (NBV) De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.

Dit Bijbelgedeelte vind ik altijd een “oooh” en “aaah” moment. “Ooh ze wilden niet dat de kinderen bij Jezus kwamen” … “Aah die arme kinderen”. Begrijp je wat ik bedoel? Nog even voor de duidelijkheid: Ooh het belerende vingertje – want de kinderen mogen natúúrlijk bij Jezus komen! En aaah – wat zielig voor die kinderen, dat ze eerst tegen gehouden werden! De mensen in die tijd… tjonge, die hadden nog veel te leren zeg.

Voorafgaand aan deze gebeurtenis vertelt Jezus twee gelijkenissen. De eerste gelijkenis gaat over de onrechtvaardige rechter. (Lucas 18: 1 – 8) Jezus leert de menigte dat als zelfs een onrechtvaardige rechter, recht verschaft aan een weduwe, onze Rechtvaardige Rechter er toch zéker voor zal zorgen dat Zijn mensen krijgen waar zij recht op hebben?De tweede gelijkenis gaat over de Farizeeër en de tollenaar, beiden gaan naar de tempel om te bidden. (Lucas 18: 9 – 14) De Farizeeër dankt God dat hij niet zo hebzuchtig, oneerlijk en ontrouw is “zoals die tollenaar die daar staat”. De tollenaar daarentegen zegt enkel: “Heer, wees mij zondaar genadig.” De les uit deze gelijkenis: wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

 

Ooh die rechter – ooh die farizeeër – ooh Veerle!

Waarom ik mijn naam in het rijtje zet? Laat de kinderen tot Mij komen is geen vraag die gesteld wordt. Nee, dit is gebiedende wijs.  Laat ik mijn kinderen dan niet bij de Heer komen? Ja, zeker wel. Thuis, bij opa en oma, in de kerk, op school – allemaal plekken waar onze kinderen leren dat God hen onvoorwaardelijk lief heeft. Maar dat betekent niet dat ik hen ook werkelijk zélf tot Hem laat komen. Bidden is nog zo’n moeilijk concept, de kinderen vinden het spannend om zelf te bidden – wat moet je zeggen? Of is het toch minder moeilijk en minder zwart/wit dan ik denk?

Terwijl ik met dit onderwerp bezig ben, wees God mij op subtiele wijze op de quote Bidden is praten met God. Wat is het toch mooi om te zien dat God precies weet welke tekst er nodig is in de zoektocht waar ik in eerste instantie niet eens wist waar ik moest beginnen. Praten met God – dit lijkt het een stuk gemakkelijker te maken! ‘…want het Koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.’ Eindigt bovenstaande Bijbeltekst, aan de slag dus – als een kind!

 

Bidden met kinderen – hoe doe je dat?

Liedjes zingen – een subtiele manier van bidden tot God

Het eerste gebed dat Jezus ons leerde was het Onze Vader. Ik weet niet wie dit gebed als eerste op melodie heeft gezet, maar diegene heeft er in ieder geval wel goed aan gedaan! Inmiddels zijn er talloze variaties op het Onze Vader, hierdoor is de tekst niet alleen gemakkelijker te onthouden, maar het maakt het ook een toegankelijk gebed voor jong en oud.

Het Onze Vader is niet het enige lied dat we biddend tot God kunnen zingen.  Elly & Rikkert, Simon En Zo, Marcel & Lydia Zimmer… allemaal mensen die mooie prachtige liederen op hun naam hebben staan.  Liedjes zingen met je kinderen zie ik als een subtiele en laagdrempelige manier van bidden tot God.

Dansen en gebaren tijdens het zingen – een subtiele manier van God aanbidden

Bidden is praten met God, praten is communiceren, maar communiceren hoeft niet alleen met woorden te zijn. We kunnen ook communiceren met ons lichaam, door bijvoorbeeld te dansen en gebaren te gebruiken. Bewegingen zorgen ervoor dat onze woorden visueel kracht bijgezet worden, waardoor we ons een stuk bewuster worden van dat wat we zeggen. Kinderen leren op een visuele manier en kunnen zich door middel van beweging vanaf heel jonge leeftijd (8 maanden) al ‘verstaanbaar’ maken. Daarom is het gebruik van gebaren tijdens het dansen een mooie en laagdrempelige manier van (aan)bidden.

Gebedsbriefjes – is er iets dat je kind bezighoudt?

Wij hebben hier thuis een denker rondlopen, een 5-jarige kleuter die zich soms enorm zorgen kan maken over grote en kleine dingen. Op deze dingen hebben wij ook niet altijd een antwoord en we kunnen deze zorgen ook niet van haar overnemen of wegnemen. Daarnaast zijn het vaak ook zeer realistische dingen waar ze zich mee bezig houdt, dus de onderwerpen wegwuiven met een simpel antwoord is ook geen optie. Daarom hebben wij thuis gebedsbriefjes geïntroduceerd. Als er iets is waar ze zich zorgen om maakt, of waar ze erg mee bezig is, dan schrijven we dat op een briefje. Dat briefje doen we in een pot (of in een mandje, vul zelf maar in). Voordat we gaan bidden, of tijdens het gebed worden er een paar briefjes gepakt en hier gaan we dan extra voor bidden. Wanneer je dat gebedsmoment inlast, ligt helemaal aan de situatie, maar wij doen dit meestal na het avondeten/voor het slapen gaan.

Voor het bidden onderwerpen bespreken – waar wil je voor bidden?

Kinderen hebben veel meer door en een veel groter besef dan wij ons in eerste instantie realiseren. Als wij aan onze 5-jarige vragen waar ze voor wil bidden, dan zegt ze ’s ochtends bijvoorbeeld voor een fijne dag, maar soms wil ze ook bidden dat de arme mensen genoeg geld hebben om eten en drinken te kopen. Onze 2-jarige spruit zegt vervolgens voor Jezus! met daarna een bevestigend Halleluja! Ze begrijpt nog niet wat het betekent om voor iets te bidden, maar de context begrijpt ze wél; we bidden tot Jezus – tot God – en we prijzen Zijn Naam. Halleluja!

Foto: Unsplash

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.