Maria Josepha mailde mij dit blog, waarin zij wijsheid beschrijft als drijfveer voor het maken van keuzes. Heel mooi, want in de Bijbel staan een hoop goede dingen en waarheden waarop wij onze keuzes het beste kunnen baseren. 

Ik til mijn baby omhoog. Hij kijkt blij. De schaterlach die volgt, heb ik niet eerder gehoord en ik ben dankbaar. Dankbaar dat ik voor dit kind zorgen mag. Tijdens het opvoeden en zorgen voor je kinderen neem je vaak vele beslissingen waarvan je denkt dat het in hun voordeel zal zijn. Het is verstandig om zoveel mogelijk beslissingen te nemen met wijsheid, gebaseerd op Bijbelse principes en na te denken over de kleinste details in het leven. We hebben simpelweg de verplichting om goed te zorgen. Voor alles wat God heeft gegeven.

Ik kijk naar de baby in mijn armen, strijk over zijn donshaar en staar nadenkend uit het raam. Ik kan het niet helpen dat ik denk aan mijn moeder en mij afvraag hoe zij vroeger heeft gezeten. Twee baby’tjes op haar arm. Ook zij had twee kinderen kort achter elkaar. Mijn moeder zei dat het zwaar was. Niet met zoveel woorden, maar ze drukte mij op het hart om alle tijd te nemen voor mijn eerste baby. Waarschijnlijk was ik toen al zwanger, maar goed: wijsheid is altijd belangrijk. Bij alle stappen in ons leven.

Zorgen is belangrijk, weet elke moeder. Elke moeder kan dat ook beamen. Goed zorgen voor de mensen om ons heen, de planten in ons huis, de kinderen die we hebben gekregen. Goed zorgen voor wat God ons gaf. En dat alles in wijsheid.

Inspiratie
De Bijbel staat vol met verzen over wijsheid. Zoals in Spreuken 15, vers 33: ‘’ Wie ontzag heeft voor de Heer, wint aan wijsheid.’’ Of Jacobus 3, vers 13: ‘’Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.’’ En wie een wijs hart heeft spreekt verstandige woorden, volgens Spreuken 16, vers 23. Alles wat God geeft mogen wij in wijsheid mee omgaan.

Ik hou dan ook van de boeken van Salomo. Zijn leven was vol van inspiratie en wijsheid! Waar ik soms aan wijsheid tekort kom, vult mijn man dat ruimschoots aan. Maar in hoge nood kan ik gelukkig altijd terecht in de boeken van Salomo. In Spreuken 9, vers 10 vind ik de kern van alle wijsheid terug: ‘de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid’. Dat is mooi. Welke keuzes ik ook maak: als ik mij gericht houd op God, ben ik toch nog een beetje wijs!

Ik kijk neer op mijn baby en glimlach. Ik beweer niet dat het niet af en toe zijn tol eist. Twee kinderen zo kort achter elkaar is soms best pittig. Ik weet niet waar God me de kracht vandaan geef om het fluitend te doen. Toch ben ik gelukkig met de situatie en dankbaar voor wat God mij heeft gegeven: zou geen van beiden willen missen. Ik bid dat ik ze later Bijbelse wijsheden mee mag geven, zoals mijn moeder dat toen ook heeft gedaan. En dat zij met veel zorg én wijsheid om zullen gaan met alles wat God hun zal geven.

Nee, we gaan je niet spammen. Echt niet. Als je jouw e-mail achterlaat* krijg je de tofste updates als eerste toegestuurd. Beloofd! Wil jij ze ontvangen? :-)
*Je geeeft ons toestemming maximaal twee keer per maand een update te sturen naar het door jou opgegeven e-mailadres. 

Het is gelukt! Je ontvangt nu maximaal twee keer paar maand onze updates. Superleuk! Mocht je ze toch niet meer willen ontvangen, dan kun je je via de nieuwsbrief uitschrijven.